Ορια

Texas Holdem Limits
 

Stakes Buy In Rake
SB BB min max
€1 €2 € 40 € 200 5%
€1 €3 € 100 € 500 5%
€2 €5 € 200 € 2 000 2%
€5 €5 € 500 € 5 000 2%
€5 €10 € 1 000 € 10 000 2%
€10 €25 € 2 500 - 2%


PL Omaha Limits
 

Stakes Buy In Rake
SB BB min max
€1 €1 € 100 € 500 2%
€2 €2 € 200 € 2 000 2%
€5 €5 € 500 € 5 000 2%
€5 €10 € 1 000 € 10 000 2%
€10 €25 € 2 500 - 2%


Dealer's Choice Limits
 

Stakes Buy In Rake
NLHE PLO min max
SB BB SB BB
€2 €5 €2 €2 € 200 € 2 000 2%
€5 €5 €5 €5 € 500 € 5 000 2%
€5 €10 €5 €10 € 1 000 € 10 000 2%
€10 €25 €10 €25 € 2 500 - 2%

Max Rake per hand - €25